Laatste nieuws, Mijn Gezondheid.net &historie Laatste nieuws, Mijn Gezondheid.net &historie
Praktijkmedewerkers Dr. Schepens Praktijkmedewerkers Dr. Schepens
Hoe en wanneer zijn wij te bereiken? Hoe en wanneer zijn wij te bereiken?
Praktijkassistentie en ondersteuning Praktijkassistentie en ondersteuning
Waarneming &  Huisartsenpost Waarneming &  Huisartsenpost
Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven? Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven?
Links Links
Praktijknaam en Logo Praktijknaam en Logo
Samenwerking Samenwerking
Diversen Diversen
Privacybeleid Privacybeleid
Aequilan, Huisartsenpraktijk Schepens

Praktijkondersteuner

Praktijkondersteuners Huisarts (POH)

In onze praktijk zijn Annelies van Dijk en Alma Kadirirc als praktijkondersteuner voor chronische ziekten werkzaam.
Zij voeren specifieke taken voor de huisarts uit in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de huisarts.
Zo kunnen zij intensief patiënten begeleiden met:
chronische longproblemen,
suikerziekte
en
mensen met een verhoogd risico op hart en vaatziekten.

Zij dragen zorg voor de longfunctietesten en samen met de assistentes ook voor het maken van hartfilmpjes en het meten van de doorbloeding van de bloedvaten.

Alma en Annelies kunnen onze patienten ook ondersteunen bij het stoppen met roken, door kennis over de juiste begeleiding en mogelijkheden om dit succesvol te laten verlopen.

Een uiterst belangrijke taak van Annelies en Alma is het signaleren van problemen bij kwetsbare oudere patiënten en hun ondersteuning binnen het team ouderengeneeskunde samen met de huisartsen, wijkverpleging en specialist ouderengeneeskunde.
Met dit team wordt maandelijks overlegd. Hierbij worden hulpverleners betrokken, zoals ergotherapeut, fysiotherapeut en dementie-consulente.

Ook hebben wij een praktijkondersteuner voor de Geestelijke Gezondheid.
Haar naam is Eefje Wolfhagen.

De praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH GGZ) geeft psychische ondersteuning en begeleiding.
De huisarts kan u naar haar doorsturen voor gesprekken als u behoefte heeft aan coaching en psychologische ondersteuning.
De praktijkondersteuner GGZ wordt betaald door de huisarts. De gesprekken zijn voor u kostenloos.
Als er langdurige begeleiding nodig is of bij ernstiger problematiek, kan zij samen met u ( en de huisarts) kijken welke hulp nodig is en de wachttijd voor verwijzing naar psycholoog, psychotherapeut of psychiater overbruggen.
Annelies van Dijk

Annelies van Dijk

Alma Kadiric

Eefje Wolfhagen

Eefje Wolfhagen, POH GGZ

In onze praktijk hebben wij ook een praktijkondersteuner voor de Geestelijke Gezondheid.
Haar naam is Eefje Wolfhagen. Via een van de huisartsen kunt u een afspraak bij haar maken.

Voor u is dit geheel kostenloos. Afhankelijk van uw vragen kan zij u begeleiden tot een doel wat u samen vaststelt,
danwel begeleiden om de wachttijd naar een psycholoog te overbruggen.


Mag ik mij aan u voorstellen?
Mijn naam is Eefje Wolfhagen. In 2020 heb ik de master tot medisch-psycholoog afgerond.
Ik ben een jaar werkzaam geweest op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis en heb sinds mijn afstuderen ervaring opgedaan als psycholoog in de Basis- en de Specialistische Geestelijke gezondheidszorg.
Ik werk sinds kort als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg in deze praktijk (naast mijn andere jobs).

Graag onderzoek ik samen met patiënten hoe zij hun unieke balans kunnen (her)vinden. Ik wil hierbij zowel aandacht besteden aan de moeilijkheden van het leven en de disbalans die iemand ervaart,
als ook aan de betekenisgeving van ieders leven en de persoonlijke kwaliteiten en krachten. In de praktijk sta ik klaar voor mensen die ondersteuning wensen en samen zullen we stilstaan bij jouw persoonlijke hulpvraag en doelen binnen de setting van de huisartsenpraktijk.

Ik ben werkzaam op de donderdag.