Nieuws; (CORONA)update, Mijn Gezondheid.net Nieuws; (CORONA)update, Mijn Gezondheid.net
Praktijkmedewerkers Dr. Schepens Praktijkmedewerkers Dr. Schepens
Hoe en wanneer zijn wij te bereiken? Hoe en wanneer zijn wij te bereiken?
Praktijkassistentie en ondersteuning Praktijkassistentie en ondersteuning
Waarneming &  Huisartsenpost Waarneming &  Huisartsenpost
Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven? Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven?
Links Links
Praktijknaam en Logo Praktijknaam en Logo
Samenwerking Samenwerking
Diversen Diversen
Privacybeleid Privacybeleid
Aequilan, Huisartsenpraktijk Schepens

Praktische informatie

Wat kunnen wij voor u doen?

Hier vindt u informatie over onze bereikbaarheid,
wie wat doet en wanneer.

Hoe zijn wij te bereiken?

Hoe zijn wij te bereiken?


TELEFONISCH:

algemeen (076) - 5654316
receptenlijn (076) - 5654316 toets 2
bent u collega? (076) - 5654316 toets 4
spoednummer (076) - 5654316 DRUK DIRECT OP TOETS 1

U kunt gebruik maken van dit spoednummer, wanneer er dringend medische hulp nodig is.
Zo nodig belt u 112.
Let op: buiten de praktijkuren wordt dit nummer niet beantwoord!!
Dan belt u de Huisartsenpost (076) 5258500 of zo nodig 112.


ONLINE: MijnGezondheid.net

Vanaf 1 januari 2021 kunt u gebruik maken van MijnGezondheid.net (MGn).

Dit betekent, dat u, op elk gewenst moment, eenvoudig en snel een aantal zaken online met ons kunt regelen. MijnGezondheid.net biedt de mogelijkheid om:

- online afspraken te maken,
- laboratorium uitslagen in te zien,
- een samenvatting van uw medisch dossier in te zien, inclusief
- uw medicijngebruik.
- Heeft u een medicatiepaspoort nodig, dan kunt u deze zelf printen.

Zo heeft u altijd en overal inzage in uw eigen gezondheid.

MijnGezondheid.net is betrouwbaar (werkt met DigiD). Ga naar www.MijnGezondheid.net voor meer informatie.

Iedereen die een mailadres bij ons bekend heeft gemaakt, heeft per mail nadere uitleg toegestuurd gekregen.
U activeert MijnGezondheidnet (MGn) zelf.
Doet u niks met internet, dan hoeft u verder niets te doen. U blijft te allen tijde de mogelijkheid houden om via de praktijk uw gegevens in te zien. Wilt u echter wel online gegevens kunnen inzien of een afspraak kunnen maken en wij beschikken niet over een mailadres, geef dan het juiste adres aan de assistentes door.


PER MAIL: vraag stellen (E- consult) en herhaalrecepten

Mailadres: praktijk@huisartsschepens-vandongen.nl

Hierop kunt u veilig informatie met ons uitwisselen.
U kunt u online een (niet dringende) vraag stellen aan de arts, assistente of praktijkondersteuner, die binnen 2-3 werkdagen wordt beantwoord.
Dit kan veilig door te mailen naar: praktijk@huisartsschepens-vandongen.nl.
(Online consult en herhaalrecepten doen wij niet via MGn)

Herhaalrecepten kunt u, als altijd, ook bestellen via ons telefoonnummer, 076- 5654316, direct doorkiezen via knop 2.

Mensen die problemen hebben met hun gehoor, kunnen ook het beste gebruik maken van de mail.
Een vraag wordt binnen 2-3 werkdagen beantwoord. Voor haast hebbende zaken is de mail dus niet geschikt, dan is het beter (iemand voor u) te (laten) bellen of aan de balie van de assistente te komen.(NB op dit moment gelden er speciale Corona maatregelen; kom niet onaangekondigd naar de praktijk, maar bel eerst de assistente).Het u eerder bekende mailadres: huisarts.h.schepensvandongen@gmail.com
gaan wij geleidelijk vervangen, omdat het niet veilig genoeg is om privacy-gevoelige informatie op te delen
en er dus een tussenstap nodig is, willen wij zeker zijn dat uw gegevens beschermd zijn.
Wij kunnen u een link sturen vanaf een beveiligd mailadres, waarop u vervolgens informatie kunt doorgeven
of een vraag aan de arts kunt stellen.
Let op: GEEN medisch inhoudelijke en privacygevoelige informatie uitwisselen via deze mail, voordat u een beveiligde mail van ons heef ontvangen waarop u kunt antwoorden.

Als patiënten dit mailadres voor algemene zaken gebruiken, bijvoorbeeld voor aanvragen van niet dringende afspraken, als het druk is aan de telefoon of u niet op de daartoe bestemde tijden kunt bellen, kan dat natuurlijk wel. Onze voorkeur heeft dat u overgaat op het nieuwe mailadres.

Wanneer zijn wij te bereiken?

Wanneer zijn wij te bereiken?

De praktijk is op normale werkdagen geopend van 8.00 - 17.00u.
Tussen 12.30 -13.30u heeft de assistente lunchpauze.

In avond, nacht en weekenden kunt u, op afspraak, bij dringende vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten,
terecht bij de huisartsenpost.

Maak a.u.b. gebruik van de vaste opbeltijden:

afspraken en huisbezoek aanvragen 8.00 - 10.00u
korte vragen en uitslagen 9.00 - 11.00u*
receptenlijn 24uur per dag bereikbaar
telefonisch spreekuur assistente 13.30 - 15.00u*

* Voor korte vragen en uitslagen kunt u tot 12 uur (maar bij voorkeur tussen 9 en 11u) de assistente bellen.
Zij beantwoordt waar mogelijk direct uw vragen, checkt of een uitslag al binnen en beoordeeld is, legt deze zo nodig nog voor ter beoordeling aan een van de artsen, waarna u haar op haar telefonisch spreekuur kunt terugbellen.Zo nodig wordt u teruggebeld door de dokter.

telefonisch terugbelspreekuur arts bellen vóór 12 uur;
u wordt teruggebeld tussen 12.00 - 12.30 of tussen 16.30-17.00u .

( NB zorg aub dat u op een bij ons bekend nummer bereikbaar bent bij gebruikmaking van terugbelspreekuur arts)
Spreekuurtijden
Wij werken in onze praktijk uitsluitend op afspraak.

Telefonisch terugbelspreekuur
Van 09.00-11.00 kunt u bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken. De assistente beantwoordt zo mogelijk uw vraag of vraagt u terug te bellen nadat zij ruggespraak heeft kunnen houden met de dokter. De dokter kan u zo nodig zelf terugbellen op een tijd die de assistente u doorgeeft. In het algemeen is er een beperking in het telefonisch beoordelen van gezondheidsklachten. Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak te maken.

Visite aan huis
Tussen 8.00 - 10.00 uur kunt u een visite aanvragen.
Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het indien mogelijk beter om naar de praktijk te komen.

Speciale spreekuren
Voor kleine operaties van huidafwijkingen, ingegroeide teennagels, vet- en talgknobbels en hardnekkige wratten is er een speciaal spreekuur, waarover u met de assistente contact kunt opnemen. Er is doorlopend de mogelijkheid tot wrattenbehandeling.

EHBO
Voor verwondingen, brandletsels en ongevallen kunt u altijd direct bij de assistente terecht. Als u kans ziet uw komst aan te kondigen, dan kan de assistente zo nodig de arts oproepen.

Wat kunnen wij voor u doen?

praktische informatie

DR. H.M.T.SCHEPENS- VAN DONGEN
praktische informatie

Klik voor meer informatie over de huisartsen op Dr. Schepens- van Dongen
Informatie over vaste waarnemende huisartsenop Dr.van der Meijs/Dr.Smithuis
Informatie over de andere praktijken binnen de HOED
zie links op de homepagina

Spreekuurtijden
Wij werken in onze praktijk uitsluitend op afspraak.