Nieuws; (CORONA)update, Mijn Gezondheid.net Nieuws; (CORONA)update, Mijn Gezondheid.net
Praktijkmedewerkers Dr. Schepens Praktijkmedewerkers Dr. Schepens
Hoe en wanneer zijn wij te bereiken? Hoe en wanneer zijn wij te bereiken?
Praktijkassistentie en ondersteuning Praktijkassistentie en ondersteuning
Waarneming &  Huisartsenpost Waarneming &  Huisartsenpost
Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven? Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven?
Links Links
Praktijknaam en Logo Praktijknaam en Logo
Samenwerking Samenwerking
Diversen Diversen
Privacybeleid Privacybeleid
Aequilan, Huisartsenpraktijk Schepens

Praktijkondersteuner

Praktijkondersteuners Huisarts (POH)

In onze praktijk is Annelies van Dijk als praktijkondersteuner voor chronische ziekten werkzaam.
Zij voert specifieke taken voor de huisarts uit in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de huisarts.
Zo kan zij intensief patiënten begeleiden met:
chronische longproblemen,
suikerziekte
en
mensen met een verhoogd risico op hart en vaatziekten.

Zij draagt zorg voor de longfunctietesten en samen met de assistentes ook voor het maken van hartfilmpjes en het meten van de doorbloeding van de bloedvaten.

Zij kan onze patienten ook ondersteunen bij het stoppen met roken, door kennis over de juiste begeleiding en mogelijkheden om dit succesvol te laten verlopen.

Een uiterst belangrijke taak van Annelies is het signaleren van problemen bij kwetsbare oudere patiënten en haar ondersteuning binnen het team ouderengeneeskunde samen met de huisartsen, wijkverpleging en specialist ouderengeneeskunde. Met dit team wordt maandelijks overlegd. Hierbij worden hulpverleners betrokken, zoals ergotherapeut, fysiotherapeut en dementie-consulente.

Ook hebben wij een praktijkondersteuner voor de Geestelijke Gezondheid.
Haar naam is Margriet van Brummelen.

Annelies van Dijk

Margriet van Brummelen, POH GGZ

In onze praktijk hebben wij ook een praktijkondersteuner voor de Geestelijke Gezondheid.
Haar naam is Margriet van Brummelen. Zij is werkzaam op donderdag.
Via een van de huisartsen kunt u een afspraak bij haar maken.

Voor u is dit geheel kostenloos. Afhankelijk van uw vragen kan zij u begeleiden tot een doel wat u samen vaststelt,
danwel begeleiden om de wachttijd naar een psycholoog te overbruggen.

Daarnaast kan Margriet u deskundig begeleiden met stoppen met roken.