Laatste nieuws, Mijn Gezondheid.net &historie Laatste nieuws, Mijn Gezondheid.net &historie
Praktijkmedewerkers Dr. Schepens Praktijkmedewerkers Dr. Schepens
Hoe en wanneer zijn wij te bereiken? Hoe en wanneer zijn wij te bereiken?
Praktijkassistentie en ondersteuning Praktijkassistentie en ondersteuning
Waarneming &  Huisartsenpost Waarneming &  Huisartsenpost
Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven? Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven?
Links Links
Praktijknaam en Logo Praktijknaam en Logo
Samenwerking Samenwerking
Diversen Diversen
Privacybeleid Privacybeleid
Aequilan, Huisartsenpraktijk Schepens

Dr Schepens- van Dongen

Dr. Schepens- van Dongen

Dr.Schepens- van Dongen

Curriculum Vitae
Ik heb mijn geneeskunde-opleiding gevolgd aan de Rijksuniversiteit van Maastricht.
Na diverse assistentschappen in chirurgie, spoedeisende geneeskunde en verloskunde/gynaecologie deed ik de specialisatie huisartsgeneeskunde aan het Erasmus, universitair medisch centrum, te Rotterdam.
Na vier maanden waarneming in meerdere praktijken, heb ik mij januari 1996 gevestigd als huisarts in Breda, in associatie met collega van Overeem, in de maatschap H.M.T .Wolfhagen – van Dongen & J.B. van Overeem.
Per januari 2011 zette ik de praktijk voort als Huisartsenpraktijk H.M.T. Schepens- van Dongen, in samenwerking met enthousiaste collega's die voor lange termijn in de praktijk het team ondersteunen.
Anno 2019 zijn Dr.P.van der Meijs en Dr.M.Smithuis in de praktijk werkzaam.

Ik ben in 1998 tevens afgestudeerd als arts Manuele Geneeskunde aan de artsenleergangen in Eindhoven. Ik heb in 2009 de opleiding tot arts acupuncturist met succes afgerond. Een brede kijk vanuit verschillende invalshoeken op ziekte en gezondheid heeft mij altijd geboeid. Een holistische kijk op de mens, zoals vanuit de anthroposofie, spreekt mij aan. Binnen mijn praktijk wordt overigens geen acupunctuur of andere complementaire geneeswijze beoefend.
Ik heb 6 jaar een intensieve opleidings- en ontwikkelingstraining Gestalt-psychologie gevolgd bij het opleidingsinstituut van Drs. Hoogenraad Oberman te Rotterdam.
Binnen mijn vak heb ik speciale aantekeningen gehaald op het gebied van palliatieve zorg en ben ik SCEN-arts (Dit staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie, als ondersteuning van collega's die met vragen op dit gebied te maken krijgen en als onafhankelijke tweede-mening arts).
Ik ben geregistreerd als huisarts gespecialiseerd in de oogheelkunde en een heb daartoe een met speciale apparatuur uitgeruste praktijk.

Ik ben de trotse moeder van vijf heerlijke dochters en heb een echtgenoot die met mij, naast vele andere zaken, ook het enthousiasme voor en plezier in het huisartsenvak deelt.

Speciale aandachtsgebieden
Kleine chirurgische ingrepen, oogheelkunde, coaching, begeleiding in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Visie op mens en gezondheid
“Het huisartsenvak is , naast mijn moederschap, mijn lust en mijn leven. Als ik opnieuw mocht kiezen, zou ik direct weer voor dit vak gaan. Het persoonlijke contact met mensen van jong tot oud in al hun diversiteit is boeiend en verrijkend.
Er is voor mij niets zo mooi, als kunnen bijdragen aan gezondheid en genezing van mensen. Ik spreek daarbij graag de vitaliteit en het zelfgenezend vermogen van de mensen aan. Ten diepste weet iemand vaak waarom hij ziek werd en wat hij nodig heeft om weer gezond te worden. De kracht van een mens, van het menselijk lichaam is groter dan men vaak inschat.
Ik voel respect voor de unieke manier waarop eenieder die kracht kan aanspreken.
Als arts, zie ik mijzelf als een gids en vertrouwenspersoon, die mensen de weg kan wijzen binnen de gezondheidszorg. De weg die bij hem of haar past en met respect voor de individualiteit van elke mens.
Ik ben overtuigd van de waarde van de “evidence-based medicine”, ofwel de wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde die wij op de universiteit bestudeerden en dagelijks toepassen. Ik zie ook de grenzen en beperkingen van deze benadering van de mens en zijn ziekten en de aanvulling vanuit andere visies die meer naar de mens in zijn geheel kijken".