(CORONA)update, nieuws, historie (CORONA)update, nieuws, historie
Praktijkmedewerkers Dr. Schepens Praktijkmedewerkers Dr. Schepens
Hoe en wanneer zijn wij te bereiken? Hoe en wanneer zijn wij te bereiken?
Praktijkassistentie en ondersteuning Praktijkassistentie en ondersteuning
Waarneming &  Huisartsenpost Waarneming &  Huisartsenpost
Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven? Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven?
Links Links
Praktijknaam en Logo Praktijknaam en Logo
Samenwerking Samenwerking
Diversen Diversen
Privacybeleid Privacybeleid
Aequilan, Huisartsenpraktijk Schepens

Praktijkondersteuner

Mijn praktijkondersteuners voor lichamelijke ziektes zijn Annelies van Dijk en Evelyne Roth

Zij begeleiden mensen met chronische ziekten, zoals diabetes, COPD en astma.
Zij hebben een belangrijke functie bij het helpen voorkomen van hart en vaatziekten bij patiënten.
Zij doen aanvullende onderzoeken zoals longfunctiemetingen en begeleiden patiënten met stoppen met roken.

Samen met de huisartsen dragen zij zorg voor patienten die extra kwetsbaar zijn in hun gezondheid en signaleren vroegtijdig problemen. Wij bespreken kwetsbare patiënten en met name de kwetsbare oudere patienten,
maandelijks in een overleg,
waarbij de wijkzusters van de verschillende thuiszorgorganisaties, maatschappelijk werk, fysiotherapeuten/ergotherapeuten, de dementieconsulente en onze specialist ouderengeneeskunde in onze praktijk samenkomen.
Zo proberen we mensen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in hun thuissituatie te laten wonen en voorbereid te zijn op plotse situaties waarin er andere oplossingen moeten komen.

Annelies van Dijk, praktijkondersteuner somatiek

Annelies van Dijk

Mijn naam is Annelies van Dijk en ik woon met mijn gezin in Bavel.

Sinds 2012 ben ik werkzaam als praktijkondersteuner en vanaf september 2018 werk ik voor dokter Schepens-van Dongen.Voordat ik gestart ben met de opleiding tot praktijk ondersteuner heb ik een paar jaar gewerkt als doktersassistente.

In de praktijk zie ik patiënten die chronische zorg nodig hebben. Zoals Diabetes, astma/COPD en hart- en vaatzichten. Daarnaast heeft de ouderenzorg ook mijn interesse.

Leuk afwisselend werk wat ik met veel plezier doe!

Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag ochtend en donderdag

Evelyne Roth, praktijkondersteuner somatiek

Evelyne Roth


Graag stel ik me aan u voor! Ik ben Evelyne Roth.
Sinds 10 jaar werk ik met veel plezier als praktijkondersteuner.
Twee dagen in de week in Zevenbergen en op dinsdag in deze praktijk.
Ik begeleid mensen met chronische ziekten zoals diabetes mellitus, Astma en COPD.
Daarnaast richt ik me op de preventie van hart en vaatziekten en ouderenzorg.
Samen met u probeer ik tijdens mijn werk een voor u zo gezond mogelijke leefstijl na te streven.

Veranderde functie Heleen Weijers

Heleen WeijersHeleen Weijers heeft na 11,5 jaar trouwe dienst als praktijkondersteuner om persoonlijke redenen de beslissing genomen haar werk anders in te vullen om zo ook meer op het thuisfront aanwezig te kunnen zijn. Zij doet geen patiëntencontacten meer , maar zal op de achtergrond organisatorisch met de praktijk verbonden blijven.


Annelies en Evelyne hebben naast hun eigen patiënten Heleen's patiëntencontacten overgenomen.

praktijkondersteuner GGZ geestelijke gezondheidsz

Mijn praktijkondersteuner voor psychische klachten is Margriet van Brummelen.

De praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH GGZ) geeft psychische ondersteuning en begeleiding.
Zij werkt op donderdagen.
De huisarts kan u naar haar doorsturen voor gesprekken als u behoefte heeft aan coaching en psychologische ondersteuning.
De praktijkondersteuner GGZ wordt betaald door de huisarts. De gesprekken zijn voor u kostenloos.
Als er langdurige begeleiding nodig is of bij ernstiger problematiek, kan zij samen met u ( en de huisarts) kijken welke hulp nodig is en de wachttijd voor verwijzing naar psycholoog, psychotherapeut of psychiater overbruggen.

Margriet kan u ook kundig begeleiden bij het stoppen met roken.